تعداد بازدید : 1229 - تاریخ خبر : شنبه 15 مهر 1402 - 10:36  
پوستر های روز جهانی پوکی استخوان 1402

رویداد های مربوط به روز جهانی پوکی استخوان در هر سال، با شعار مخصوصی برگزار می گردد. این اقدامات با هدف مقابله با شیوع بیشتر پوکی استخوان و افزایش سلامت عموم جامعه صورت می پذیرد. در واقع بزرگداشت روز جهانی استئوپروز فرصتی است تا آگاهی عمومی در رابطه با پوکی استخوان افزایش بیابد و تمامی منابع در این زمینه به کار گرفته شود. با توجه به اهمیت آموزش و آگاهی همگانی در رابطه با این بیماری خاموش، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران هر ساله در روز جهانی پوکی استخوان اقداماتی را انجام می دهد.